Strategaeth Menter Trydan Mutai Cynhaliwyd Seminar Dadansoddi SWOT yn Llwyddiannus

Ar Dachwedd 01, 2022, cynhaliodd y cwmni seminar dadansoddi SWOT 2strategy yn yr ystafell gynadledda.
Y dadansoddiad SWOT fel y'i gelwir, hynny yw, y dadansoddiad o'r sefyllfa yn seiliedig ar yr amgylchedd ac amodau cystadleuol mewnol ac allanol, yw cyfrifo'r prif fanteision mewnol amrywiol, anfanteision a chyfleoedd allanol a bygythiadau sy'n perthyn yn agos i'r gwrthrych ymchwil trwy ymchwiliad, ac yn ôl y ffurf matrics Trefniant, ac yna defnyddiwch y syniad o ddadansoddiad systematig i gyd-fynd â gwahanol ffactorau i'w dadansoddi, a thynnu cyfres o gasgliadau cyfatebol oddi wrthynt, ac fel arfer mae gan y casgliadau rywfaint o wneud penderfyniadau.S (cryfderau) yn fantais, W (gwendidau) yn anfantais, O (cyfleoedd) yn gyfle, a T (bygythiadau) yn fygythiad.

newyddion3_1

Cynhaliodd y cyfarfod gyfarfodydd dysgu gweithredol ar ffurf pob adran fusnes fel grŵp, cynhaliodd drafodaethau grŵp gyda'r dull dadansoddi SWOT, a dadansoddodd fanteision, anfanteision, cyfleoedd a bygythiadau ffactorau amgylcheddol mewnol ac allanol i brif gystadleuaeth fusnes y cwmni.Yn y drafodaeth ddwys a ganlyn, casglodd holl weithwyr y cwmni ddoethineb yr holl weithwyr i drafod cynllun datblygu'r cwmni yn y dyfodol yn fanwl.Adroddodd penaethiaid pob adran fusnes ganlyniadau'r drafodaeth, gwnaethant grynodeb, a chynigiodd fesurau a llwybrau cyfatebol.
Yn y cyfarfod, nododd y Cadeirydd Yu Yongli fod angen seilio ar strategaeth ddatblygu Mutai Group, gan ganolbwyntio ar brif fusnes y cwmni (torrwr cylched), ac ysgogi angerdd pob gweithiwr i weithio a dechrau busnes.Trafododd y cyfranogwyr feddylfryd “perchennog” y cwmni,

newyddion3_2

Trafod strategaeth datblygu tymor canolig a hirdymor y cwmni gyda'i gilydd, a chydweithio i adeiladu strategaeth ddatblygu'r cwmni.

Yn y diwedd, dywedodd Mr Yu fod effaith y seminar strategol hon yn dda iawn.Yn y dyfodol, bydd y cyfarfod trafod syniadau dysgu gweithredol yn cael ei normaleiddio.Mae Mutai Group Co, Ltd yn dîm ifanc, a rhaid i bawb ddangos ysbryd bod yn entrepreneur.Hunan-wella a dysgu manwl parhaus.

newyddion3_3


Amser post: Chwefror-09-2023