Ynni Dwyrain Canol Dubai

Roedd Arddangosfa Ynni Dubai 2023, a gynhaliwyd rhwng Mawrth 6 a 9, yn arddangos y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg ynni glân o bob cwr o'r byd.Daeth yr arddangosfa, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Masnach y Byd Dubai, ag arbenigwyr blaenllaw, buddsoddwyr a chwmnïau ynghyd i drafod y datblygiadau diweddaraf mewn ynni adnewyddadwy a thechnolegau cynaliadwy.

Un o uchafbwyntiau'r arddangosfa oedd lansio gwaith pŵer solar newydd yn Dubai, a fydd yn dod y mwyaf yn y Dwyrain Canol.Bydd gan y gwaith, sy'n cael ei adeiladu gan ACWA Power, gapasiti o 2,000 megawat a bydd yn helpu i leihau dibyniaeth yr Emiradau Arabaidd Unedig ar danwydd ffosil.

Cyhoeddiad mawr arall yn yr arddangosfa oedd lansio rhwydwaith gwefru cerbydau trydan newydd yn Dubai.Bydd y rhwydwaith, sy’n cael ei adeiladu gan DEWA, ​​yn cynnwys dros 200 o orsafoedd gwefru ar draws y ddinas a bydd yn ei gwneud yn haws i drigolion ac ymwelwyr newid i gerbydau trydan.

Yn ogystal â'r rhwydwaith gwefru offer ynni solar a cherbydau trydan newydd, roedd yr arddangosfa'n arddangos ystod o dechnolegau ynni glân eraill, gan gynnwys tyrbinau gwynt, datrysiadau storio ynni, a systemau grid craff.Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyfres o brif areithiau a thrafodaethau panel ar bynciau fel dinasoedd cynaliadwy, polisi ynni adnewyddadwy, a rôl ynni glân wrth frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Yn yr arddangosfa, gallwch ddod o hyd i lawer o gynhyrchion sy'n ymwneud â phŵer solar, megisTorwyr cylched miniatur DC, torwyr cylched achos wedi'u mowldio, a gwrthdroyddion.Mae Mutai hefyd yn paratoi i gymryd rhan yn yr arddangosfa nesaf.


Amser post: Maw-13-2023